Historia

SNOK:s grundande

Under 70-talet väcktes frågan på V-sektionen om att ha ett skyddshelgon. På den tiden var V den enda sektionen som inte hade något sådant. Den första figuren som diskuterades på sektionsmötena var Bävern, dock utan resultat. Det var först 1976 som motioner inkom om att införskaffa ett helgon. Motionerna var 2 till antalet och yrkade för Snobben respektive Hacke Hackspett. Både avslogs dock vilket vi idag ska vara glada för då majoriteten ville ha Hacke.


Det dröjde sedan ända till 1982 innan det hände något på den fronten. V-styret hade då tillsatt en symbolkommitté som fick till uppdrag att lägga fram förslag på en sektionssymbol. Denna gången blev det bifall med Snobben som skyddshelgon, och genast väcktes frågan om vilka som skulle vårda densamma. Det beslutades att VnollK skulle ta den pucken tillfälligt under hösten medan V-styret jobbade fram ett förslag. Detta förslag mynnade i en Snobbenkommitté bestående av 4 personer som fick till uppdrag att vårda Snobben och skapa aktiviteter runtomkring.


Samtidigt fanns det en grupp sedan 1978 bestående av de redan befintliga posterna Verd, Verdinna, Malte och Pilte, och kallades för Sociala Verumgruppen. Många och långa diskussioner om skötsel av Verum under 70-talet mynnade i många s k Verumkommittéer innan Sociala Verumgruppen skapades. Denna grupp hade till uppgift att dels handha Verum, men också att erbjuda V-teknologen diverse aktiviteter i densamma lokal, till exempel öhlhävfning och dart.


Efter Snobbenkommitténs bildande blev samarr tillsammans med Sociala Verumgruppen allt vanligare då Snobbenkommittén ofta nyttjade Verum för sina arrangemang, och därför beslutades hösten 1983 att SNOK skulle bildas genom en sammanslagning av dessa två föreningar, och med följande poster: Verd, Verdinna, Malte, Pilte, PR-chef samt 3 övriga.